shutterstock_435449356.jpg
 

Het beste uit jezelf halen

Krachtstroom helpt je een balans te vinden tussen

je persoonlijke leven en je werk

 

Stresscoaching

Met stresscoaching voorkom je een burnout“. Mensen worden niet in verwarring gebracht door de gebeurtenissen, maar door de wijze waarop ze die gebeurtenissen bezien.” (de Griekse filosoof Epictetus, 65-130 na Chr.) Wat voor de één een uitdaging is, vormt voor de ander een regelrechte bedreiging en levert stress op. Stresscoaching leert je omgaan met de mogelijk stresserende situaties op je werk en in je leven.

Zo’n situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door teveel of te weinig werkdruk, door veranderingen op je werk, zoals promotie of ontslag, onduidelijkheid over je rol in de organisatie, door conflicten met je collega’s. Alles wat onzekerheid met zich meebrengt kan stress veroorzaken.

Meestal is er weinig aan de hand: je verwerkt dan de gebeurtenis, past je aan en gaat weer aan de slag. Krijg je echter last krijgt van negatieve emoties, dan kom je in de problemen: je voelt je niet lekker, je wordt boos of verontwaardigd en gaat piekeren. Soms is de oorzaak dat je blijft vasthouden aan het irrationele idee dat de dingen zo moeten zijn als jij wilt. Daarmee breng je schade toe aan jezelf en vaak ook aan je omgeving. Tijd om in te grijpen!

Traject

Samen gaan we op zoek naar de irrationele denkbeelden die jou ’s nachts uit je slaap houden en je overdag tot onaangepast gedrag brengen. Je maakt je los van de tirannie van het moeten! We maken gebruik van Rationeel Emotieve Therapie (R.E.T.) als effectieve methode om je van je irrationele denkbeelden af te helpen.

Je krijgt inzicht in je eigen gedrag. Je leert hoe rationeel gedrag je kan helpen om je doelen te verwezenlijken en hoe je met irrationeel gedrag juist het tegenovergestelde bereikt.

 

Burnout

Als je niets doet aan je stress loop je het risico burnout te raken: meestal wordt een burnout veroorzaakt door langdurige stresserende werk- en of privéomstandigheden en jouw kijk daarop.

Je raakt emotioneel uitgeput; Je hebt het gevoel schromelijk te kort te schieten; je zelfbeeld wordt almaar negatiever; je vervalt tot fatalisme en passiviteit, of wordt cynisch. Je bent er ziek van! Krachtstroom zal je doorverwijzen naar een cognitieve gedragspsycholoog.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?

 

Loopbaan met Zorg

Loopbaan met zorg, coaching voor mantelzorgers

Zorgen voor een kind met een handicap of een chronische ziekte kan grote gevolgen hebben voor je leven. Ouders - meestal moeders - voelen zich vaak gedwongen om hun beroepsleven stop te zetten of te reduceren. Vaak ervaart men stress als men probeert om gezinsleven en arbeid te combineren. Loopbaan met zorg coaching kan je helpen om een betere balans te vinden tussen werk, zorg en leven.

Herken je je in deze situatie:


 

  • Stopte je met werken zodra de diagnose van je kind gesteld werd en je inzicht kreeg in de gevolgen van de gezondheidssituatie van je kind?
  • Word jouw kans om terug te keren naar betaald werk beperkt door de blijvende zorgintensiteit en/of labiele gezondheidssituatie van je kind?
  • Heb je gekozen voor de combinatie van je huidige werk met je nieuwe gezinssituatie, maar ervaar je een verhoogde stress en belasting?
  • Vind je ook dat werk een belangrijke behoefte is van veel ouders en hun draagkracht nu juist net kan verhogen?


dan is Loopbaan met Zorg coaching-zeker iets voor jou. Wil je onderzoeken wat je mogelijkheden zijn?

Re-integratie

Dé doelen van Krachtstroom Re-integratie zijn: versneld weer in de roulatie en gezond aan het werk blijven. Bij aanvang van het traject wordt de druk om aan het werk te gaan een korte tijd op afstand gehouden. De volledige aandacht gaat naar jou en je welbevinden, om zo inzicht te verwerven in wat goed voor je is en uit de klacht te komen.

Vervolgens stappen we in een opwaartse spiraal: aan het werk, aan den lijve ervaren hoe je de mechanismen van je oude ‘systeem’ kunt vermijden. Gezamenlijk zitten we er bovenop, om valkuilen te herkennen en steeds terug te gaan naar ‘weten wat goed voor je is’.

Gelijktijdig begint het zoeken naar passend werk. Nazorg en coaching zijn de onmisbare onderdelen die in de eindfase het re-integratietraject compleet maken; ze vormen de basis voor duurzaam weer aan het werk.

Krachtstroom heeft een jarenlange ervaring in arbeidsre-integratie. Meld je via onderstaande button aan voor een kennismakingsgesprek.

Rationeel Emotieve Training

Effectiever met Rationeel Emotieve Training

Rationeel Emotieve Therapie of Training (R.E.T.) is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007). R.E.T. is een vorm van cognitieve gedragstherapie, gericht op het veranderen van ons denken en handelen. Het stelt ons in staat om beter en effectiever te functioneren. Van oorsprong is R.E.T. als psychotherapie ontwikkeld. Tegenwoordig wordt R.E.T. vaak toegepast in allerlei trainingsprogramma’s op het gebied van loopbaanontwikkeling, coaching, re-integratie, persoonlijke effectiviteit, en in bijvoorbeeld zelfmanagement– of conflictmanagementprogramma’s.

Basis van R.E.T. is de uitspraak van de Griekse filosoof Epictetus (55-135): ‘Niet de gebeurtenissen maken de mensen van streek, maar hun opvattingen over de gebeurtenissen’. We zijn dus zelf verantwoordelijk voor onze emoties. Daarnaast gaat R.E.T. uit van een Hedonistische filosofie die zich richt op het verwerven van levensgeluk.

Verwerf controle over je gedachten

R.E.T. biedt een concrete methode om onze gedachten en ons daarop gebaseerde gedrag kritisch te beschouwen. Zo kunnen we als dat nodig blijkt te zijn, voor een ander standpunt kiezen. We leren om een onderscheid te maken tussen onze irrationeel/ schadelijke en rationeel/ onschadelijke gedachten. Dat maakt dat we beter kunnen omgaan met lastige situaties. Niet alleen functioneren we dan beter, we voelen ons ook beter!

Nieuwsgierig of R.E.T. ook jou verder kan helpen?

Loopbaancheques

Krachtstroom leven & werk is een door de Vlaamse Overheid erkend centrum voor loopbaancoaching. Je kunt jouw loopbaancoaching betalen met loopbaancheques. Deze zijn verkrijgbaar bij de VDAB.

1. Kom ik in aanmerking voor loopbaancheques?

Je hebt elke 6 jaar recht op een loopbaancoaching van 2 keer 4 uur als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent minimum 1 jaar deeltijds of voltijds aan het werk als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen of het Brussels gewest.

  • Je woont in Vlaanderen, het Brussels gewest, een lidstaat van de EER of je bent vanuit de EER verhuisd naar Wallonië.

  • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je loopbaancoaching volgde.

2. Hoe kan ik loopbaancheques bestellen?

Dat kan op 2 manieren:

  1. Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag loopbaancheques'.

  2. Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)

Je krijgt vervolgens van de firma Edenred een overschrijvingsformulier voor 40 euro via mail of post. Heb je het bedrag betaald? Dan ontvang je de dag erna je digitale loopbaancheque van Edenred via mail. Heb je na 2 weken nog geen cheque gekregen? Bel dan naar 02 506 12 05 of mail naar lb.cheque@vdab.be.

Je kunt slechts 1 loopbaancheque (voor 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als je je 4 uur begeleiding hebt afgerond, kan je een tweede loopbaancheque bestellen. Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Dat is een koopje, want de reële waarde bedraagt 550 euro. De Vlaamse overheid legt per loopbaancheque dus 510 euro bij.

3. Heb je je loopbaancheque ontvangen, mail die dan aan Krachtstroom

Met deze loopbaancheque heb je recht op 4 afspraken voor loopbaancoaching. Zodra jouw cheque binnen is, nemen we contact met je op en leggen we de afspraken vast. We gaan zo snel mogelijk van start! Afhankelijk van jouw tempo wekelijks of tweewekelijks. Overtuigd? Meld je dan aan via ons contactformulier.

 
erik.png

Krachtstroom België is een initiatief van Erik Langeveld

Erik Langeveld is inmiddels meer dan vijftien jaar actief als loopbaancoach. Hij beschikt over een ruime ervaring met de begeleiding van werklozen en werkzoekenden en met de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Hij is gecertificeerd R.E.T. coach (Rationeel Emotieve Therapie) en coach ‘Loopbaan met Zorg’. Hij is specialist op het gebied van stress coaching en burnout preventie.

Kijk voor meer informatie over Erik op LinkedIn.